Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Nursing Care Process According to the Roy Adaptation Model of an Individual with Weight Gain After Bariatric Surgery

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 132 - 138, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1071891

Öz

Although weight regain after bariatric surgery causes significant changes in the individual's lifestyle, it affects the individual's life in physiological, psychological, emotional and social areas. In this study, a case with weight regain after bariatric surgery was evaluated. In this case, the individual was evaluated every week according to the four adaptation areas of the Roy Adaptation Model. Nursing interventions for the adaptation areas of the Roy Adaptation Model were applied to the individual, and their adaptation to the changing lifestyle was supported by providing training for 9 weeks, once a week for an average of 1 hour, in line with their needs. Nursing diagnoses of over-nutrition in the area of physiologic mode, low self-esteem in self-concept mode, ineffective role performance in role function mode, deterioration in social communication in interdependence mode were discussed and nursing interventions were applied for these diagnoses. Apart from the interview program determined in case of need, counseling was also provided by telephone. Written and verbal consent of the patient was obtained. According to the results of the study, with the nursing process planned and applied for this case, the individual's optimum adaptation to the changing lifestyle after bariatric surgery was restored. In this respect, it was concluded that the Roy Adaptation Model is suitable for use in individuals with weight regain after bariatric surgery and this study will serve as a guide.

Kaynakça

 • Bastos ECL, Barbosa EMWG, Soriano GMS, Soriano GMS, Sandos EA, Vasconcelos SML (2013) Determinants of weight regain after bariatric surgery. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva: ABCD = Brazilian Archives of Digestive Surgery 26(Suppl 1): 26–32.
 • Bradley LE, Forman EM, Kerrigan SG, Goldstein SP, Butryn ML, Thomas JG, Herbert JD, Sarwer DB (2017) Project HELP: a Remotely Delivered Behavioral Intervention for Weight Regain after Bariatric Surgery, Obesity Surgery 27(3):586-598.
 • Cadena-Obando D, Ramirez- Renteria C. Ferreira Hermosillo A, Albarran Sanchez A, Sosa Eroza E, Molina Ayala M, Espinosa Cardenas E (2020) Are there really any predictive factors for a successful weight loss after bariatric surgery?. Cadena-Obando et al. BMC Endocrine Disorders 20(20): 1-8.
 • Chang, WW, Hawkins DN, Brockmeyer JR, Faler B, Hoppe SW, Prasad BM (2019) Factors influencing long-term weight loss after bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases 15:456–461.
 • Çelik Yılmaz A, Aygin D (2019) Bariatrik cerrahi uygulanan bir hastanın Virginia Henderson'ın hemşirelik kuramına göre erken dönem hemşirelik bakımının incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (1): 50-61.
 • Dayan D, Kuriansky J, Abu-Abeid S (2019) Weight Regain Following Roux-en-Y Gastric Bypass: Etiology and Surgical Treatment. Isr Med Assoc J 12(21): 823-828.
 • Engström M, Forsberg A, Søvik TT, Olbers T, Lönroth H, Karlsson J (2015) Perception of control over eating after bariatric surgery for super-Obesity—a 2-Year follow-up study. Obes Surg 25(6):1086–1093.
 • Fehervari M, Alyaqout K, Lairy A, Khwaja H, Bonanomi G, Efthimiou E (2020) Gastrojejunal Anastomotic Technique. Does It Matter? Weight Loss and Weight Regain 5 Years After Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass. Obesity Surgery 31:267-273.
 • Fencl LJ, Walsh A, Vocke D (2015) The Bariatric Patient: An Overview of Perioperative Care. AORN Journal 102(2): 117-128.
 • Gürlek Kısacık Ö, Ciğerci Y (2019) Dil kanseri nedeniyle hemiglossektomi olan bireye Roy Uyum Modeline temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımı. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16(3):268-275.
 • Ide P, O’Shea FC (2013) Implementing a Bariatric Surgery Program. AORN Journal 97(2): 196-206.
 • Järvholm K, Olbers T, Peltonen M, Marcus C, Dahlgren J, Flodmark CE, Henfridsson P, Gronowitz E, Karlsson (2018) Binge eating and other eating-related problems in adolescents undergoing gastric bypass: results from a Swedish nationwide study (AMOS). Appetite 127:349–355.
 • Kacaroğlu Vicdan A, Karabacak BG (2014) Hemşirelik modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5(4):255-259.
 • Kaçmaz N, Ersü A, Gök Balcı U, Öngel K (2014) Sağlıklı Yaşam ve Obezite Cerrahisi: Olgu Sunumu Wellness and Obesity Surgery: Case Report. Smyrna Tıp Dergisi 1:38-40.
 • Masters K (2019) Framework for professional for nursing practice. http://samples.jbpub.com/9781449691509/81982_CH02_Pass1.pdf; Erişim Tarihi: 01.05.2019.
 • Mauro MFFP, Pelbaum M, Alves Brasil MA, Ivar Varneiro JR, Freire Coutinho ESF, Coutinho W, Appolinario JC (2019) Is weight regain after bariatric surgery associated withpsychiatric comorbidity? A systematic review and meta‐analysis, Obesity Reviews 20(21): 1-13.
 • McCurry MS, Hunter Rewell S, Roy C (2010) Knowledge for the good of the ınvidual and socienty: linking philosophy, disciplinary goals, theory and practice. Nursing Philosophy 11(1):42-52.
 • Ordin Y, Karayurt Ö, Wellard S (2013) Investigation of adaptation after liver transplantation using Roy’s Adaptation Model. Nursing and Health Sciences 15(1):31-38.
 • Phillips KD, Harris R (2014) Roy’s adaptation model in nursing practice. In: Alligood MR, Tomey AM (eds). Nursing Theory: Utilization And Application. Elsevier Mosby, United States
 • Rodrigues LS, Vasconcelos PHC, Lopes Gomes D (2020) Weight regain and eating behavior in physically active and inactive women after 24 months of bariatric surgery. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.
 • Roy C (2019) The Roy Adaptation Model New Jersey Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall Health
 • Roy C (2011) Extending the Roy adaptation model to meet changing global needs. Nurs Sci Q 24(4):345-351
 • Sayar S, Vural F (2017) Rektum kanseri nedeni ile kolostomi açılan olgunun Roy Uyum Modeli’ne göre hemşirelik bakımı. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 9(1): 91-98.
 • Turan N, Tufan B (1987) Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri’nin (SEI) Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul Türkiye, 816-817.
 • Uzun Ş (2017) Sister Callistta Roy: Adaptasyon Modeli. İçinde: Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZG (ed) Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss 382-397.
 • Yoldaş G, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F (2019) Esansiyel hipertansiyon’u olan bir hastada Roy Adaptasyon Modeline göre hemşirelik yaklaşımı. Turk J Cardiovasc Nurs 10(21):33-39.
 • Yılmaz M, Yılmaz P (2019) Bariatrik cerrahi geçiren hastaların Roy’un Uyum Modeline göre değerlendirilmesi: İki olgu sunumu. HUHEMFAD 6(1):65-73.

Bariatrik Cerrahi Sonrası Geri Kilo Alımı Olan Bireyin Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakım Süreci

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 132 - 138, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1071891

Öz

Bariatrik cerrahi sonrası geri kilo alımı bireyin yaşam tarzında önemli değişikliklere neden olmakla beraber bireyin hayatını fizyolojik, psikolojik, emosyonel ve sosyal alanlarda etkilemektedir. Bu çalışmada, bariatrik cerrahi sonrası geri kilo alımı olan bir olgu değerlendirilmiştir. Bu olguda birey her hafta Roy Adaptasyon Modeli’nin dört uyum alanına göre değerlendirilmiştir. Bireye Roy Adaptasyon Modeli’nin uyum alanlarına yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmış olup, gereksinimi doğrultusunda haftada 1 kez ortalama 1 saat sürecek şekilde 9 hafta boyunca eğitim verilerek değişen yaşam tarzına uyumu desteklenmiştir. Fizyolojik uyum alanda; beden gereksiniminden fazla beslenme, benlik uyum alanda; düşük benlik saygısı, rol fonksiyon uyum alanında; etkisiz rol performansı, karşılıklı bağlılık uyum alanında; sosyal iletişimde bozulma hemşirelik tanısı ele alınmış ve bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. Bireye gereksinimi halinde belirlenen görüşme programı dışında telefon ile de danışmanlık sağlanmıştır. Bireyden yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Çalışma sonucuna göre, bu olguya yönelik planlanan ve uygulanan hemşirelik süreci ile bireyin bariatrik cerrahi sonrası değişen yaşam tarzına optimum uyumu tekrar sağlanmıştır. Bu doğrultuda Roy Adaptasyon Modeli’nin bariatrik cerrahi sonrası geri kilo alımı olan bireylerde kullanımının uygun olduğu ve bu çalışmanın rehber niteliği taşıyacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Bastos ECL, Barbosa EMWG, Soriano GMS, Soriano GMS, Sandos EA, Vasconcelos SML (2013) Determinants of weight regain after bariatric surgery. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva: ABCD = Brazilian Archives of Digestive Surgery 26(Suppl 1): 26–32.
 • Bradley LE, Forman EM, Kerrigan SG, Goldstein SP, Butryn ML, Thomas JG, Herbert JD, Sarwer DB (2017) Project HELP: a Remotely Delivered Behavioral Intervention for Weight Regain after Bariatric Surgery, Obesity Surgery 27(3):586-598.
 • Cadena-Obando D, Ramirez- Renteria C. Ferreira Hermosillo A, Albarran Sanchez A, Sosa Eroza E, Molina Ayala M, Espinosa Cardenas E (2020) Are there really any predictive factors for a successful weight loss after bariatric surgery?. Cadena-Obando et al. BMC Endocrine Disorders 20(20): 1-8.
 • Chang, WW, Hawkins DN, Brockmeyer JR, Faler B, Hoppe SW, Prasad BM (2019) Factors influencing long-term weight loss after bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases 15:456–461.
 • Çelik Yılmaz A, Aygin D (2019) Bariatrik cerrahi uygulanan bir hastanın Virginia Henderson'ın hemşirelik kuramına göre erken dönem hemşirelik bakımının incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (1): 50-61.
 • Dayan D, Kuriansky J, Abu-Abeid S (2019) Weight Regain Following Roux-en-Y Gastric Bypass: Etiology and Surgical Treatment. Isr Med Assoc J 12(21): 823-828.
 • Engström M, Forsberg A, Søvik TT, Olbers T, Lönroth H, Karlsson J (2015) Perception of control over eating after bariatric surgery for super-Obesity—a 2-Year follow-up study. Obes Surg 25(6):1086–1093.
 • Fehervari M, Alyaqout K, Lairy A, Khwaja H, Bonanomi G, Efthimiou E (2020) Gastrojejunal Anastomotic Technique. Does It Matter? Weight Loss and Weight Regain 5 Years After Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass. Obesity Surgery 31:267-273.
 • Fencl LJ, Walsh A, Vocke D (2015) The Bariatric Patient: An Overview of Perioperative Care. AORN Journal 102(2): 117-128.
 • Gürlek Kısacık Ö, Ciğerci Y (2019) Dil kanseri nedeniyle hemiglossektomi olan bireye Roy Uyum Modeline temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımı. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16(3):268-275.
 • Ide P, O’Shea FC (2013) Implementing a Bariatric Surgery Program. AORN Journal 97(2): 196-206.
 • Järvholm K, Olbers T, Peltonen M, Marcus C, Dahlgren J, Flodmark CE, Henfridsson P, Gronowitz E, Karlsson (2018) Binge eating and other eating-related problems in adolescents undergoing gastric bypass: results from a Swedish nationwide study (AMOS). Appetite 127:349–355.
 • Kacaroğlu Vicdan A, Karabacak BG (2014) Hemşirelik modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5(4):255-259.
 • Kaçmaz N, Ersü A, Gök Balcı U, Öngel K (2014) Sağlıklı Yaşam ve Obezite Cerrahisi: Olgu Sunumu Wellness and Obesity Surgery: Case Report. Smyrna Tıp Dergisi 1:38-40.
 • Masters K (2019) Framework for professional for nursing practice. http://samples.jbpub.com/9781449691509/81982_CH02_Pass1.pdf; Erişim Tarihi: 01.05.2019.
 • Mauro MFFP, Pelbaum M, Alves Brasil MA, Ivar Varneiro JR, Freire Coutinho ESF, Coutinho W, Appolinario JC (2019) Is weight regain after bariatric surgery associated withpsychiatric comorbidity? A systematic review and meta‐analysis, Obesity Reviews 20(21): 1-13.
 • McCurry MS, Hunter Rewell S, Roy C (2010) Knowledge for the good of the ınvidual and socienty: linking philosophy, disciplinary goals, theory and practice. Nursing Philosophy 11(1):42-52.
 • Ordin Y, Karayurt Ö, Wellard S (2013) Investigation of adaptation after liver transplantation using Roy’s Adaptation Model. Nursing and Health Sciences 15(1):31-38.
 • Phillips KD, Harris R (2014) Roy’s adaptation model in nursing practice. In: Alligood MR, Tomey AM (eds). Nursing Theory: Utilization And Application. Elsevier Mosby, United States
 • Rodrigues LS, Vasconcelos PHC, Lopes Gomes D (2020) Weight regain and eating behavior in physically active and inactive women after 24 months of bariatric surgery. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.
 • Roy C (2019) The Roy Adaptation Model New Jersey Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall Health
 • Roy C (2011) Extending the Roy adaptation model to meet changing global needs. Nurs Sci Q 24(4):345-351
 • Sayar S, Vural F (2017) Rektum kanseri nedeni ile kolostomi açılan olgunun Roy Uyum Modeli’ne göre hemşirelik bakımı. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 9(1): 91-98.
 • Turan N, Tufan B (1987) Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri’nin (SEI) Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul Türkiye, 816-817.
 • Uzun Ş (2017) Sister Callistta Roy: Adaptasyon Modeli. İçinde: Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZG (ed) Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss 382-397.
 • Yoldaş G, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F (2019) Esansiyel hipertansiyon’u olan bir hastada Roy Adaptasyon Modeline göre hemşirelik yaklaşımı. Turk J Cardiovasc Nurs 10(21):33-39.
 • Yılmaz M, Yılmaz P (2019) Bariatrik cerrahi geçiren hastaların Roy’un Uyum Modeline göre değerlendirilmesi: İki olgu sunumu. HUHEMFAD 6(1):65-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm OIgu Sunumu
Yazarlar

Ezgi YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
0000-0002-7261-0129
Türkiye


Şerife KARAGÖZOĞLU>
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
0000-0002-9558-0786
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, E. & Karagözoğlu, Ş. (2022). Bariatrik Cerrahi Sonrası Geri Kilo Alımı Olan Bireyin Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakım Süreci . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 132-138 . DOI: 10.51754/cusbed.1071891

logo.png asos-index.pngcrossref-logo-landscape-200.pnglogo.png