Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İstanbul İlinde Sahipli Köpeklerde Leishmania Hastalığının Seroprevalansı

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 214 - 222, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1288702

Öz

Bu çalışmada İstanbul ilinde farklı ırk, yaş ve cinsiyette, sahipli ve evde bakılan köpeklerde Leishmaniosisin seroprevalansını hem İmmunokromatografik (SensPERT one step rapid Leishmania Ab) test yöntemiyle hem de ELİSA (Biopronix Leishmania 96) yöntemiyle belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca iki test yöntemi de güvenilirlik açısından sonuçlar kendi arasında karşılaştırılmıştır. Bu amaçla İstanbul ilinin Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan özel veteriner kliniklerine getirilen sahipli ve ev ortamında yaşayan 94 adet köpek örnek olarak alınmıştır. Alınan kan örneklerinin serumları çıkartılarak hızlı test kitleriyle Leishmania antikoru taranmış, kalan serumlarla da labaratuvarda ELİSA yöntemiyle çalışılmak üzere +40C’de bekletilerek yeterli numune oluştuğunda çalışma yapılmıştır. Doksan dört köpekten erkek sayısının 40 ve dişi sayısı 54 olarak belirlenmiş ve bunlardan 50 tanesi semptom gösterirken 44 tanesinde herhangi bir klinik belirti görülmemiştir. Örneklerde 3 yaş altında olan 58 köpek varken 8 yaş üstü 11 köpek örnek olarak alınmıştır. Test sonuçlarına göre her iki yöntemde de aynı sonuçların elde edildiği ve 1 vakanın pozitif reaksiyon verdiği tespit edilerek seroprevalans %1,06 olarak belirlenmiştir. Elde edilen seroprevalans oranı Türkiye’de (%0-%60) ve İstanbul’da (%0-%8,5) yapılan diğer çalışmaların arasında görülmüştür. Leishmania hastalığı için rezervuar olan köpeklerin asemptomatik olarak da bu hastalığı taşıdığı ve bu durumun ciddi tehlike arz etmesi sebebiyle enfekte köpeklerin tespitinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle düzenli olarak seroprevalans çalışmalarının yapılmasının ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Destekleyen Kurum

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı

Proje Numarası

0697-YL-21

Teşekkür

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına katkıları için teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Abranches, P., Silva-Pereira, M. C., Conceição-Silva, F. M., Santos-Gomes, G. M., & Janz, J. G. (1991). Canine leishmaniasis: pathological and ecological factors influencing transmission of infection. The Journal of parasitology, 77(4), 557–561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1865262/.
 • Agut, A., Corzo, N., Murciano, J., Laredo, F. G., & Soler, M. (2003). Clinical and radiographic study of bone and joint lesions in 26 dogs with leishmaniasis. The Veterinary record, 153(21), 648–652. https://doi.org/10.1136/vr.153.21.648. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14667085/
 • Aktaş M, Özkanlar Y, Taylan Özkan A, Babür C, Balkaya İ. (2010) Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması. Turkiye Parazitol Derg; 34:76-80. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/109382/
 • Altıntaş N. (1993) Leishmaniosis. Ed. Özcel MA. Gap (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve Parazit Hastalıkları. Ege Üniversitesi Basımevi, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:11, 89- 120.
 • Alvar J, Molina R, San Andreas M. (1994). Canine leishmaniasis: clinical, parasitological and entomological follow-up after chemotherapy. Annals of Tropical Medicine and Parasitology; 88: 371–378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7979624/.
 • Anthony RL, Williams KM, Sacci JB, Rubin DC (1985). Subcellular and taxonomic specificity of monoclonal antibodies to New World Leishmania. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 34, 1085–1094. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2422966/.
 • Ashford D.A., M. Bozza, M. Freıre, J.C. Mıranda, I. Sherlock, C. Eulalıo, U. Lopes, O. Fernandes, W. Degrave, R.H. Barker, R. Badaro, J.R. Davıd, (1995). Comparison of the polymerase chain reaction and serology for the detection of canine visceral leishmaniasis. Am J Trop Med Hyg., 53(3); 251-255.
 • Aslantaş O. , V. Ozdemır, S. Kılıc, C. Babur, (2005). Seroepidemiology of leptospirosis, toxoplasmosis, and leishmaniosis among dogs in Ankara, Turkey. Vet Parasitol., 129(3-4); 187-191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15845273/.
 • Ateş F, Or E, Körpınar MA, Gönül R, Bahçeci T. (2011) Leishmaniasisin Tedavisinde Antimon Bileşiklerinin Kullanımı. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 (1), 53 – 57. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13733/166203.
 • Aydenizöz M, Yağcı BB, Özkan AT, Duru SY, Gazyağcı AY. (2010) Kırıkkale‘deki Köpeklerde Mikrokültür Yöntemi ve IFAT ile Visseral Leishmaniosisin Prevalansının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 1 5. https://acikerisim.kku.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12587/365.
 • Balcıoğlu İC, Ertabaklar H, Paşa S, Özbel Y, Özensoy Toz S (2009). Antalya ili ve ilçelerindeki dört köpek barınağında leishmaniasis seroprevalansının araştırılması. Turk Parazitol Derg, 33 (1), 4-7. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/90313/.
 • Baneth G, Koutinas AF, Solano-Gallego L, Bourdeau P, Ferrer L. (2008) Canine leishmaniosis—new concepts and insights on an expanding zoonosis: part one. Trends Parasitol. 24:324–330. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18514028/.
 • Capelli G. (2007) Asymptomatic and Symptomatic Dogs in Endemic areas, their role in the Epidemiology of Canine Leishmaniosis. The 2nd Canine Vector-Borne Disease (CVBD) Symposium. Mazara del Vallo, Sicily, Italy. 58-63.
 • Ciaramella P. (2005) Altered platelet aggregation and coagulation disorders related to clinical findings in 30 dogs naturally infected by Leishmania infantum. Vet. J. 169, 465–467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15848791/.
 • Ciaramella P., G.. Olıva, R. De Luna, L. Grandonı, R. Ambrosıo, L. Cortese, A. Scalone, A. Persechıno, (1997). A retrospective clinical study of canine leishmaniasis in 150 dogs naturally infected by Leishmania infantum. Vet Rec., 141; 539-543. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9413121/.
 • Coşkun Ş., H. Batmaz, L. Aydın, F. Yılmaz, (1997). Seroprevalence of Leishmania infantum infection of dogs in the western part of Turkey. Turkey Parasitol Derg., 21; 287-291. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/10395/127208.
 • Cotran R.S. , V. Kumar, T. Collıns, (1999). Robbin’s pathologic basis of disease. W.B.S. Saunders Company. Philadelphia. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1677376. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1677376
 • Davidson R. (1999) Lesihmaniasis in humans, with particular reference to leishmaniasis with a canine reservoir. Canine leishmaniasis: an update. In:-Kendrick R (Ed.). Proceeding of the International Canine Leishmaniasis Forum: Aug 01; Barcelona Spain. France Hoeschst Roussel Vet: 72–7.
 • Davies CR, Reithinger R, Campbell-Lendrum D, Feliciangeli D, Borges R, Rodriguez N. (2000) The epidemiology and control of leishmaniasis in Andean countries. Cad Saúde Publica; 16: 925–50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11175518/
 • Desjeux P. (2004) Leishmaniasis: current situation and new perspectives. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases; 27:305–318. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15225981/.
 • Desjeux, P. (2005) Leishmaniosis. Guerrant, Walker, Weller (Ed.) Tropical Infectious Diseases Principles, Pathogens and Practise. Churchill and Livingstone. 884-1722.
 • Doğan N. , Y. Özbel, S. Özensoy, O. Bor, Y. Akgun, (2001). Prevalence of human and canine visceral leishmaniasis Eskişehir city and surrounding, Turkey. In “Worldleish2”, Crete, Abstract Book, 78 s.
 • Eduardo AFC, Laura R, Mariana AFC, (2009). Specific Serodiagnosis of Canine Visceral Leishmaniasis Using Leishmania Species Ribosomal Protein Extracts. Clinical and vaccine immunology, dec, p. 1774–1780. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19812259/.
 • Eroğlu F (2008): Kutanöz Leyişmanyozlu hastalarda etken türlerin pcr-rflp yöntemi ile tanımlanması. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6657.pdf.
 • Ertabaklar H., S. Özensoy Toz, A. Taylan Ozkan, S. Rastgeldı, I.C. Balcıoglu, Y. Özbel, (2005). Serological and entomological survey in a zoonotic visceral leishmaniasis focus of North Central Anatolia, Turkey: Corum province. Acta Trop., 93(3); 239-246. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15716053/
 • Ertabaklar H., S. Özensoy Töz, N. Şakru, E. Keleş, Y. Özbel, (2001). Muğla İli Göktepe Köyünde çocuklarda ve köpeklerde visseral leishmaniasis’in araştırılması. T Parazitol Derg., 25(2);128-131. https://www.researchgate.net/publication/235995749_Mugla_ili_Goktepe_koyunde_cocuklarda_ve_kopeklerde_visseral_leishmaniasis'in_arastirilmasi.
 • Gallego SL. (2001) Leishmania infantum and dog: İmmunological and epidemiological studies about infection and diseas. Tesi doctoral, Facultat de veterinaria, Universitat autonoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/37306.
 • Garcia LS. (2001) Leishmaniasis. Diagnostic Medical Parasitology. Washington DC. ASM Press, 205-234. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkozje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1421616
 • Ginel PJ, Lucena R, Lopez R, Molleda MJ. (1998) Use of allopurinol for maintenance of remission in dogs with leishmaniasis. Journal of Small Animal Practice; 39: 271–274. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9673902/
 • Gradoni L. (1999). Epizootiology of canine leishmaniasis in southerm Europe. Canine Leishmaniasis: an update. Proceedings of the International Canine Leishmaniasis Forum. Barcelona. Spain. 32-39.
 • Herwaldt BL. (1999) Leishmaniasis. Lancet; 354: 1191–99. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10513726/
 • Hommel M. (1999). Visceral Leishmaniasis: Biology of Parasite Infect. 39. 101-111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10609526/.
 • İça A, İnci A, Yıldırım A, Atalay Ö, Düzlü Ö, 2008. Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested PCR ile Araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, 32(3): 187‐191. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/84032.
 • İça A, (2004). Köpeklerde Leishmaniosis. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1(2): 119‐124. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ercivet.erciyes.edu.tr/ercivet/arsiv/2004/d2/7-kopeklerde-leshmaniaosis.pdf
 • Kamburgil K (1994). Köpeklerde Leishmaniasis (Doktora Semineri). Selçuk Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Yp1FuM6Cieud2CJwtvTUiA&no=mTeaLQIL3GAvm7acQv6raQ
 • Kamburgil K, Handemir E, Bıyıkoğlu G, Pişkin FÇ, (1998). İstanbul Kavacık bölgesi sokak köpeklerinde VL’nin IFAT ile tesbiti. Türkiye Parazitol Derg, 22(4): 354-58
 • Maroli M, Mizzoni V, Siragusa C (2001) et al. Evidence for an impact the incidence of canine leishmaniasis by the mass use of deltamethrin-impregnated dog collars in southern italy. Medical and Veterinary Entomology 15,358-363,2001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11776454/
 • Miro G, Cardoso L, Pennisi MG, Oliva G, Baneth G (2008). Canine leishmaniosis new concepts and insights on an expanding zoonosis: part two. Trends in Parasitology; 24(8):371– 377. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18603476/
 • Mohebali M, Hajjaran H, Hamzavi Y, Mobedi I, Arshi S, Zarei Z, Khoundi B, Naeini KM, Avizeh R, Fakhar M. (2005) Epidemiological aspects of canine visceral leishmaniosis in the Islamic Republic of Iran. Vet Parasitol., 129 (3-4); 243-251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15845279/
 • Moreno J, Alvar J. (2002) Canine leishmaniasis: epidemiological risk and the experimental model. Trends in Parasitology Vol.18 No.9 September. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12377257/
 • Neouimine NI. (1996) Leishmaniasis in the Eastern Mediterranean Region. East Med Healt J; 2(1): 94–101. https://apps.who.int/iris/handle/10665/118951.
 • Noli C (1999). Canine leishmaniasis. Waltam Focus, 9(2); 16-24.
 • Otranto D, Paradies P, Lia P, Latrofa MS, Testini G,Cantacessi C, Mencke N, Galli G, Capelli G, Stanneck D. (2007) Efficacy of a combination of 10% imidacloprid/50% permethrin for the prevention of leishmaniasis in kennelled dogs in an endemic area. Veterinary Parasitology; 144:270–278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17258860/
 • Özbel Y., L. Oskam, S. Ozentoy, N. Turgay, M.Z. Alkan, C.L. Jaffe, M.A. Özcel, (2000). A survey on canine leishmaniasis in western Turkey by parasite, DNA and antibody detection assays. Acta Trop., 74(1); 1-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10643901/.
 • Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. (2007) Tıbbi ve Veteriner Ġmmunoparazitoloji, Türkiye Parazitoloji Derneği.: 21: 155-166. http://www.turkiyeparazitolojidernegi.org/dernek_haber.htm.
 • Özensoy Toz S. , H. Ertabaklar, S. Pasa, I.C. Balcıoglu, Y. Özbel, (2005). Canine Leishmaniasis In Turkey. Third World Congress on Leishmaniasis. 10-15 April. Palermo-Terrasini, Sicily, Italy.
 • Papadopoulou C, A. Kostoula, D. Dımıtrıou, A. Panagıou, C. Bobojıannı, G. Antonıades, (2005). Human and canine leishmaniasis in asymptomatic and symptomatic population in Northwestern Greece. J Infect., 50(1); 53- 60. https://www.researchgate.net/publication/8125799_Human_and_canine_leishmaniasis_in_asymptomatic_and_symptomatic_population_in_Northwestern_Greece
 • Pearson RD, Saosa AD, Jeronimo SM. (2005) Leishmania species: Visceral (Kala-Azar), Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis. G.L. Mandell., J.E. Bennett, R. Dolin (Ed.) Principles and Practise Of Infectious Diseases (s. 2831-2841). Philadelphia: ChurchillLivingstone.
 • Piscopo TV, Mallia AC (2006). Leishmaniasis. Postgrad Med J,82:649–657. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17396274/
 • Ready PD. (2010) Leishmaniasis emergence in Europe. Euro Surveill.15(10). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20403308/.
 • Reithinger R, Dujardin JC, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S (2007) Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis.; 7: 581–96. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17714672/.
 • Roberts MTM. (2006) Current understandings on the immunology of leishmaniasis and recent developments in prevention and treatment. British Medical Bulletin; 75 and 76: 115–130. https://academic.oup.com/bmb/article/75-76/1/115/333355
 • Roura X., A. Sanchez, L. Ferrer, (1999). Diagnosis of canine leishmaniasis by a polymerase chain reaction technique. Vet Rec., 144; 262-264. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/51430/cnf1de1.pdf.txt;jsessionid=384D874892B2C4778FDC595F69E25D2F?sequence=2
 • Sarı B, Limoncu ME, Balcioğlu CI, Aldemir A, Tasci GT, Kilic Y, Toz S, Demirci B, Demir S, Erisoz Kasap O, Olgen MK, Özbel Y (2015): Seroepidemiological and entomological survey in a new focus of zoonotic visceral leishmaniasis in Kars province, Northeastern Turkey. Vet Parasitol., 209, 179–187
 • Sideris V, Papadopoulou G, Dotsika E, Karagouni E (1999) Asymptomatic canine leishmaniasis in Greater Athens area, Greece. European Journal of Epidemiology 15: 271-276, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10395058/
 • Slappendel RJ, Ferrer L (1990). Leishmaniasis. In Infectious diseases of the dog and. WB Saunderrs Co. Philadelphia.769-777. https://www.greeneinfectiousdiseases.com/0073.php
 • Strauss-Ayali D, Baneth G. (2000) Canine Visceral Leishmaniasis. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA. Document No. A0107.0300. https://www.ivis.org/library/recent-advances-canine-infectious-diseases/canine-visceral-leishmaniasis.
 • Voyvoda H., S. Pasa, S. Özensoy Toz, Y. Özbel, H. Ertabaklar, (2004). Aydın’ın bazı ilçe ve köyleri ile İzmir’in Selçuk ilçesindeki köpeklerde Leishmaniosis ve Dirofilariosis’in prevalansı. Turk J Vet Anim Sci., 28; 1105-1111. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/39407/.

The Seroprevalence of Leishmania Disease in Owned Dogs in Istanbul Province

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 214 - 222, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1288702

Öz

In this study, it was aimed to determine the seroprevalence of Leishmaniosis in dogs of different breeds, ages and genders, owned and cared for at home in Istanbul by both Immunochromatographic (SensPERT one step rapid Leishmania Ab) test method and ELISA (Biopronix Leishmania 96) method. In addition, the results of the two test methods were compared among themselves in terms of reliability. For this purpose, 94 owned and home dogs brought to private veterinary clinics in Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Şişli and Beyoğlu districts of Istanbul were taken as samples. The serums of the blood samples taken were removed and Leishmania antibody was scanned with rapid test kits, and the remaining serums were kept in the laboratory at +40C to be studied by ELISA method and when sufficient samples were formed, the study was performed. Of the 94 dogs, the number of males was 40 and the number of females was 54, of which 50 showed symptoms while 44 had no clinical signs. The samples included 58 dogs under the age of 3, while 11 dogs over the age of 8 were sampled. According to the test results, it was determined that the same results were obtained in both methods and 1 case had a positive reaction and the seroprevalence was determined as 1.06%. The obtained seroprevalence rate was seen among other studies conducted in Turkey (0%-60%) and Istanbul (0%-8.5%).It is thought that the detection of infected dogs is important because the dogs that are reservoirs for Leishmania disease carry this disease asymptomatically. This situation poses a serious danger. For this reason, it is considered that regular seroprevalence studies should be carried out.

Proje Numarası

0697-YL-21

Kaynakça

 • Abranches, P., Silva-Pereira, M. C., Conceição-Silva, F. M., Santos-Gomes, G. M., & Janz, J. G. (1991). Canine leishmaniasis: pathological and ecological factors influencing transmission of infection. The Journal of parasitology, 77(4), 557–561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1865262/.
 • Agut, A., Corzo, N., Murciano, J., Laredo, F. G., & Soler, M. (2003). Clinical and radiographic study of bone and joint lesions in 26 dogs with leishmaniasis. The Veterinary record, 153(21), 648–652. https://doi.org/10.1136/vr.153.21.648. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14667085/
 • Aktaş M, Özkanlar Y, Taylan Özkan A, Babür C, Balkaya İ. (2010) Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması. Turkiye Parazitol Derg; 34:76-80. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/109382/
 • Altıntaş N. (1993) Leishmaniosis. Ed. Özcel MA. Gap (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve Parazit Hastalıkları. Ege Üniversitesi Basımevi, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:11, 89- 120.
 • Alvar J, Molina R, San Andreas M. (1994). Canine leishmaniasis: clinical, parasitological and entomological follow-up after chemotherapy. Annals of Tropical Medicine and Parasitology; 88: 371–378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7979624/.
 • Anthony RL, Williams KM, Sacci JB, Rubin DC (1985). Subcellular and taxonomic specificity of monoclonal antibodies to New World Leishmania. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 34, 1085–1094. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2422966/.
 • Ashford D.A., M. Bozza, M. Freıre, J.C. Mıranda, I. Sherlock, C. Eulalıo, U. Lopes, O. Fernandes, W. Degrave, R.H. Barker, R. Badaro, J.R. Davıd, (1995). Comparison of the polymerase chain reaction and serology for the detection of canine visceral leishmaniasis. Am J Trop Med Hyg., 53(3); 251-255.
 • Aslantaş O. , V. Ozdemır, S. Kılıc, C. Babur, (2005). Seroepidemiology of leptospirosis, toxoplasmosis, and leishmaniosis among dogs in Ankara, Turkey. Vet Parasitol., 129(3-4); 187-191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15845273/.
 • Ateş F, Or E, Körpınar MA, Gönül R, Bahçeci T. (2011) Leishmaniasisin Tedavisinde Antimon Bileşiklerinin Kullanımı. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 22 (1), 53 – 57. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13733/166203.
 • Aydenizöz M, Yağcı BB, Özkan AT, Duru SY, Gazyağcı AY. (2010) Kırıkkale‘deki Köpeklerde Mikrokültür Yöntemi ve IFAT ile Visseral Leishmaniosisin Prevalansının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 1 5. https://acikerisim.kku.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12587/365.
 • Balcıoğlu İC, Ertabaklar H, Paşa S, Özbel Y, Özensoy Toz S (2009). Antalya ili ve ilçelerindeki dört köpek barınağında leishmaniasis seroprevalansının araştırılması. Turk Parazitol Derg, 33 (1), 4-7. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/90313/.
 • Baneth G, Koutinas AF, Solano-Gallego L, Bourdeau P, Ferrer L. (2008) Canine leishmaniosis—new concepts and insights on an expanding zoonosis: part one. Trends Parasitol. 24:324–330. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18514028/.
 • Capelli G. (2007) Asymptomatic and Symptomatic Dogs in Endemic areas, their role in the Epidemiology of Canine Leishmaniosis. The 2nd Canine Vector-Borne Disease (CVBD) Symposium. Mazara del Vallo, Sicily, Italy. 58-63.
 • Ciaramella P. (2005) Altered platelet aggregation and coagulation disorders related to clinical findings in 30 dogs naturally infected by Leishmania infantum. Vet. J. 169, 465–467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15848791/.
 • Ciaramella P., G.. Olıva, R. De Luna, L. Grandonı, R. Ambrosıo, L. Cortese, A. Scalone, A. Persechıno, (1997). A retrospective clinical study of canine leishmaniasis in 150 dogs naturally infected by Leishmania infantum. Vet Rec., 141; 539-543. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9413121/.
 • Coşkun Ş., H. Batmaz, L. Aydın, F. Yılmaz, (1997). Seroprevalence of Leishmania infantum infection of dogs in the western part of Turkey. Turkey Parasitol Derg., 21; 287-291. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/10395/127208.
 • Cotran R.S. , V. Kumar, T. Collıns, (1999). Robbin’s pathologic basis of disease. W.B.S. Saunders Company. Philadelphia. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1677376. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1677376
 • Davidson R. (1999) Lesihmaniasis in humans, with particular reference to leishmaniasis with a canine reservoir. Canine leishmaniasis: an update. In:-Kendrick R (Ed.). Proceeding of the International Canine Leishmaniasis Forum: Aug 01; Barcelona Spain. France Hoeschst Roussel Vet: 72–7.
 • Davies CR, Reithinger R, Campbell-Lendrum D, Feliciangeli D, Borges R, Rodriguez N. (2000) The epidemiology and control of leishmaniasis in Andean countries. Cad Saúde Publica; 16: 925–50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11175518/
 • Desjeux P. (2004) Leishmaniasis: current situation and new perspectives. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases; 27:305–318. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15225981/.
 • Desjeux, P. (2005) Leishmaniosis. Guerrant, Walker, Weller (Ed.) Tropical Infectious Diseases Principles, Pathogens and Practise. Churchill and Livingstone. 884-1722.
 • Doğan N. , Y. Özbel, S. Özensoy, O. Bor, Y. Akgun, (2001). Prevalence of human and canine visceral leishmaniasis Eskişehir city and surrounding, Turkey. In “Worldleish2”, Crete, Abstract Book, 78 s.
 • Eduardo AFC, Laura R, Mariana AFC, (2009). Specific Serodiagnosis of Canine Visceral Leishmaniasis Using Leishmania Species Ribosomal Protein Extracts. Clinical and vaccine immunology, dec, p. 1774–1780. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19812259/.
 • Eroğlu F (2008): Kutanöz Leyişmanyozlu hastalarda etken türlerin pcr-rflp yöntemi ile tanımlanması. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6657.pdf.
 • Ertabaklar H., S. Özensoy Toz, A. Taylan Ozkan, S. Rastgeldı, I.C. Balcıoglu, Y. Özbel, (2005). Serological and entomological survey in a zoonotic visceral leishmaniasis focus of North Central Anatolia, Turkey: Corum province. Acta Trop., 93(3); 239-246. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15716053/
 • Ertabaklar H., S. Özensoy Töz, N. Şakru, E. Keleş, Y. Özbel, (2001). Muğla İli Göktepe Köyünde çocuklarda ve köpeklerde visseral leishmaniasis’in araştırılması. T Parazitol Derg., 25(2);128-131. https://www.researchgate.net/publication/235995749_Mugla_ili_Goktepe_koyunde_cocuklarda_ve_kopeklerde_visseral_leishmaniasis'in_arastirilmasi.
 • Gallego SL. (2001) Leishmania infantum and dog: İmmunological and epidemiological studies about infection and diseas. Tesi doctoral, Facultat de veterinaria, Universitat autonoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/37306.
 • Garcia LS. (2001) Leishmaniasis. Diagnostic Medical Parasitology. Washington DC. ASM Press, 205-234. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkozje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1421616
 • Ginel PJ, Lucena R, Lopez R, Molleda MJ. (1998) Use of allopurinol for maintenance of remission in dogs with leishmaniasis. Journal of Small Animal Practice; 39: 271–274. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9673902/
 • Gradoni L. (1999). Epizootiology of canine leishmaniasis in southerm Europe. Canine Leishmaniasis: an update. Proceedings of the International Canine Leishmaniasis Forum. Barcelona. Spain. 32-39.
 • Herwaldt BL. (1999) Leishmaniasis. Lancet; 354: 1191–99. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10513726/
 • Hommel M. (1999). Visceral Leishmaniasis: Biology of Parasite Infect. 39. 101-111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10609526/.
 • İça A, İnci A, Yıldırım A, Atalay Ö, Düzlü Ö, 2008. Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested PCR ile Araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, 32(3): 187‐191. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/84032.
 • İça A, (2004). Köpeklerde Leishmaniosis. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1(2): 119‐124. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ercivet.erciyes.edu.tr/ercivet/arsiv/2004/d2/7-kopeklerde-leshmaniaosis.pdf
 • Kamburgil K (1994). Köpeklerde Leishmaniasis (Doktora Semineri). Selçuk Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Yp1FuM6Cieud2CJwtvTUiA&no=mTeaLQIL3GAvm7acQv6raQ
 • Kamburgil K, Handemir E, Bıyıkoğlu G, Pişkin FÇ, (1998). İstanbul Kavacık bölgesi sokak köpeklerinde VL’nin IFAT ile tesbiti. Türkiye Parazitol Derg, 22(4): 354-58
 • Maroli M, Mizzoni V, Siragusa C (2001) et al. Evidence for an impact the incidence of canine leishmaniasis by the mass use of deltamethrin-impregnated dog collars in southern italy. Medical and Veterinary Entomology 15,358-363,2001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11776454/
 • Miro G, Cardoso L, Pennisi MG, Oliva G, Baneth G (2008). Canine leishmaniosis new concepts and insights on an expanding zoonosis: part two. Trends in Parasitology; 24(8):371– 377. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18603476/
 • Mohebali M, Hajjaran H, Hamzavi Y, Mobedi I, Arshi S, Zarei Z, Khoundi B, Naeini KM, Avizeh R, Fakhar M. (2005) Epidemiological aspects of canine visceral leishmaniosis in the Islamic Republic of Iran. Vet Parasitol., 129 (3-4); 243-251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15845279/
 • Moreno J, Alvar J. (2002) Canine leishmaniasis: epidemiological risk and the experimental model. Trends in Parasitology Vol.18 No.9 September. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12377257/
 • Neouimine NI. (1996) Leishmaniasis in the Eastern Mediterranean Region. East Med Healt J; 2(1): 94–101. https://apps.who.int/iris/handle/10665/118951.
 • Noli C (1999). Canine leishmaniasis. Waltam Focus, 9(2); 16-24.
 • Otranto D, Paradies P, Lia P, Latrofa MS, Testini G,Cantacessi C, Mencke N, Galli G, Capelli G, Stanneck D. (2007) Efficacy of a combination of 10% imidacloprid/50% permethrin for the prevention of leishmaniasis in kennelled dogs in an endemic area. Veterinary Parasitology; 144:270–278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17258860/
 • Özbel Y., L. Oskam, S. Ozentoy, N. Turgay, M.Z. Alkan, C.L. Jaffe, M.A. Özcel, (2000). A survey on canine leishmaniasis in western Turkey by parasite, DNA and antibody detection assays. Acta Trop., 74(1); 1-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10643901/.
 • Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. (2007) Tıbbi ve Veteriner Ġmmunoparazitoloji, Türkiye Parazitoloji Derneği.: 21: 155-166. http://www.turkiyeparazitolojidernegi.org/dernek_haber.htm.
 • Özensoy Toz S. , H. Ertabaklar, S. Pasa, I.C. Balcıoglu, Y. Özbel, (2005). Canine Leishmaniasis In Turkey. Third World Congress on Leishmaniasis. 10-15 April. Palermo-Terrasini, Sicily, Italy.
 • Papadopoulou C, A. Kostoula, D. Dımıtrıou, A. Panagıou, C. Bobojıannı, G. Antonıades, (2005). Human and canine leishmaniasis in asymptomatic and symptomatic population in Northwestern Greece. J Infect., 50(1); 53- 60. https://www.researchgate.net/publication/8125799_Human_and_canine_leishmaniasis_in_asymptomatic_and_symptomatic_population_in_Northwestern_Greece
 • Pearson RD, Saosa AD, Jeronimo SM. (2005) Leishmania species: Visceral (Kala-Azar), Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis. G.L. Mandell., J.E. Bennett, R. Dolin (Ed.) Principles and Practise Of Infectious Diseases (s. 2831-2841). Philadelphia: ChurchillLivingstone.
 • Piscopo TV, Mallia AC (2006). Leishmaniasis. Postgrad Med J,82:649–657. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17396274/
 • Ready PD. (2010) Leishmaniasis emergence in Europe. Euro Surveill.15(10). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20403308/.
 • Reithinger R, Dujardin JC, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S (2007) Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis.; 7: 581–96. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17714672/.
 • Roberts MTM. (2006) Current understandings on the immunology of leishmaniasis and recent developments in prevention and treatment. British Medical Bulletin; 75 and 76: 115–130. https://academic.oup.com/bmb/article/75-76/1/115/333355
 • Roura X., A. Sanchez, L. Ferrer, (1999). Diagnosis of canine leishmaniasis by a polymerase chain reaction technique. Vet Rec., 144; 262-264. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/51430/cnf1de1.pdf.txt;jsessionid=384D874892B2C4778FDC595F69E25D2F?sequence=2
 • Sarı B, Limoncu ME, Balcioğlu CI, Aldemir A, Tasci GT, Kilic Y, Toz S, Demirci B, Demir S, Erisoz Kasap O, Olgen MK, Özbel Y (2015): Seroepidemiological and entomological survey in a new focus of zoonotic visceral leishmaniasis in Kars province, Northeastern Turkey. Vet Parasitol., 209, 179–187
 • Sideris V, Papadopoulou G, Dotsika E, Karagouni E (1999) Asymptomatic canine leishmaniasis in Greater Athens area, Greece. European Journal of Epidemiology 15: 271-276, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10395058/
 • Slappendel RJ, Ferrer L (1990). Leishmaniasis. In Infectious diseases of the dog and. WB Saunderrs Co. Philadelphia.769-777. https://www.greeneinfectiousdiseases.com/0073.php
 • Strauss-Ayali D, Baneth G. (2000) Canine Visceral Leishmaniasis. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA. Document No. A0107.0300. https://www.ivis.org/library/recent-advances-canine-infectious-diseases/canine-visceral-leishmaniasis.
 • Voyvoda H., S. Pasa, S. Özensoy Toz, Y. Özbel, H. Ertabaklar, (2004). Aydın’ın bazı ilçe ve köyleri ile İzmir’in Selçuk ilçesindeki köpeklerde Leishmaniosis ve Dirofilariosis’in prevalansı. Turk J Vet Anim Sci., 28; 1105-1111. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/39407/.
Toplam 58 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necip Doygun 0000-0002-7481-8484

Hasan Altan Akkan 0000-0002-5115-7687

Proje Numarası 0697-YL-21
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Doygun, N., & Akkan, H. A. (2023). İstanbul İlinde Sahipli Köpeklerde Leishmania Hastalığının Seroprevalansı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 214-222. https://doi.org/10.51754/cusbed.1288702

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png