Hakem Değerlendirme Süreci

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde, dergiye gönderilen makalelerin tarafsızlık ilkesi ve objektif kriterlere uygun olarak değerlendirilmesi amacıyla her makale, hem hakemlerin hem de yazarların anonim tutulduğu çift-kör hakem incelemesi süreci kapsamında en az iki hakem tarafından incelenir. Bu sayede hakemler ve yazarlar birbirlerinden haberdar değillerdir. İlk incelemeyi geçen makaleler, belirli bir alandaki uzmanlıklarına göre birkaç hakem seçen bir Yardımcı Editöre atanır.
Hakem değerlendirmesi, editörlere ve derginin icra editör kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarlarla editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Hakemlerden makaleyi özgünlüğüne, metodolojinin sağlamlığına, tasarım araştırmasına etkisine ve tasarım uygulamalarına uygunluğuna göre değerlendirmeleri istenir. Zamanında yayınlanmasını kolaylaştırmak için hakemlerden makaleyi kabul etmeleri ve incelemelerini tamamlamaları için ortalama bir ay müddet tanınır. Hakem raporlarını topladıktan sonra Yardımcı Editör, yazının kabul edilebilirliği konusunda Baş Editör'e öneride bulunur.
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler editörleri bilgilendirmeli ve alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilebilmesi için incelemeyi reddetmelidir.
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir gözden geçirenin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden davetli yorumcular için de geçerlidir.
Hakemler, yazarın telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olduklarında derginin editörüne rapor vermelidir.
İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler destekleyici argümanlarla net bir şekilde formüle edilmeli, böylece yazarlar makaleyi geliştirmek için kullanabilirler. Yazarların kişisel eleştirileri uygun değildir.
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Önceki yayınlarda bildirilen gözlem, türetme veya argüman olan herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir.
Makaleye ve burada açıklanan çalışmayla bağlantılı yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan davetli hakemler derhal editörlere çıkar çatışmalarını beyan ettiklerini ve gözden geçirme davetini reddettiklerini bildirmelidir, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişim kurulabilir.
Hakemler yazarları ırk, yaş, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik, dini inanç, vatandaşlık, politik yönelim veya sosyal sınıf dikkate almadan içeriğe göre değerlendirir. 

Son Güncelleme Zamanı: 25.01.2024 16:54:05

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png