Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Investigation of the Effects of Different Seminal Plasma Heating Processes on Short Term Storage of the Akkaraman Kangal Ram Sperm

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 112 - 117, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1115552

Öz

This research, seminal plasma in sperm was examined to determine the effect on sperm and to evaluate the use of reproductive purposes. For the research, the sperm obtained from 24-36 months of age 8 rams were used. Sperm was collected with the help of an electro-ejaculator out of mating season. The sperm collected were divided into 3 equal volumes after combining. It was kept to process in a 28 ⁰C water bath. The sperm were separated from the seminal plasma by centrifugation and combined with the sperm that is separated from after it was kept in 60 ⁰C and 80 ⁰C for 10 minutes and separated again in 28 ⁰C medium. The untreated control group and 60 ⁰C and 80 ⁰Cgroups were kept in a 4 ⁰C environment. Motility, live/dead ratio, and sperm abnormalities were recorded in 3 groups that were controlled once every 8 hours. According to the results of the study, when the control group and experimental groups were compared, the group with the longest duration of motility was determined as 80 ⁰C groups. Results of this study prove that, the denaturation of various proteins and enzymes in the seminal plasma of sperm directly proportional to lifetime, abnormalities, and motility.

Kaynakça

 • Ak, K. (1996). Evcil hayvanlarda reprodüksiyon ve suni tohumlama. İÜ Vet Fak Yayını.
 • Alghamdi, A. S., & Foster, D. N. (2005). Seminal DNase frees spermatozoa entangled in neutrophil extracellular traps. Biology of reproduction, 73(6), 1174-1181.
 • Amiridis, G. S., Lymberopoulos, A., Varsakeli, S., Kouskoura, T., & Belibasaki, S. (2000). Ram seminal plasma and fertility: results from an ongoing field study. Acta Veterinaria Hungarica, 48(3), 335-341.
 • Avdatek, F. (2013). Koç Spermasına Katılan Bazı Antioksidanların Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri.
 • Baas, J. W., Molan, P. C., & Shannon, P. (1983). Factors in seminal plasma of bulls that affect the viability and motility of spermatozoa. Reproduction, 68(2), 275-280.
 • Barrios, B., Pérez-Pé, R., Gallego, M., Tato, A., Osada, J., Muino-Blanco, T., & Cebrián-Pérez, J. A. (2000). Seminal plasma proteins revert the cold-shock damage on ram sperm membrane. Biology of reproduction, 63(5), 1531-1537.
 • Bearden, H. J. (2004). In Fuquay, JW and Willard, ST (eds). Applied Animal Reproduction, 6th Eddition.
 • Cameron, R. D. A. (1977). Semen collection and evaluation in the ram: The effect of method of stimulation on response to electroejaculation. Australian veterinary journal, 53(8), 380-383.
 • Demirci, E. (2002). Evcil hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji ders notları. FÜ Vet Fak Ders Teksiri, (53).
 • Geva, E., Lessing, J. B., Lerner-Geva, L., & Amit, A. (1998). Free radicals, antioxidants and human spermatozoa: clinical implications. Human reproduction (Oxford, England), 13(6), 1422-1424.
 • Hancock, J. L. (1952). The morphology of bull spermatozoa. Journal of Experimental Biology, 29(3), 445-453.
 • Maxwell, W. M. C., Evans, G., Mortimer, S. T., Gillan, L., Gellatly, E. S., & McPhie, C. A. (1999). Normal fertility in ewes after cervical insemination with frozen–thawed spermatozoa supplemented with seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, 11(2), 123-126.
 • Maxwell, W. M. C., Long, C. R., Johnson, L. A., Dobrinsky, J. R., & Welch, G. R. (1998). The relationship between membrane status and fertility of boar spermatozoa after flow cytometric sorting in the presence or absence of seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, 10(5), 433-440.
 • Medeiros, C. M. O., Forell, F., Oliveira, A. T. D., & Rodrigues, J. L. (2002). Current status of sperm cryopreservation: why isn't it better?. Theriogenology, 57(1), 327-344.
 • Ollero, M., Cebrıan‐Perez, J. A., & Muıño‐Blanco, T. (1997). Improvement of cryopreserved ram sperm heterogeneity and viability by addition of seminal plasma. Journal of andrology, 18(6), 732-739.
 • Pérez, L. J., Valcárcel, A., de Las Heras, M. A., Moses, D., & Baldassarre, H. (1997). The storage of pure ram semen at room temperature results in capacitation of a subpopulation of spermatozoa. Theriogenology, 47(2), 549-558.
 • Pérez‐Pé, R., Grasa, P., Fernández‐Juan, M., Peleato, M. L., Cebrián‐Pérez, J. Á., & Muiño‐Blanco, T. (2002). Seminal plasma proteins reduce protein tyrosine phosphorylation in the plasma membrane of cold‐shocked ram spermatozoa. Molecular Reproduction and Development, 61(2), 226-233.
 • Sönmez, M. (2013). Reprodüksiyon Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayını, Elazığ, 237-287.
 • Tekin, N. (1994). Spermanın muayenesi ve değerlendirilmesi. Evcil Hayvanlarda Reprodüksyon, Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. Dizgievi: Konya, 7.
 • Tombi, A. S J. (2006) Koç spermasının dondurulmasında seminal plazma ve soğutma öncesi gliserol ilavesinin spermatolojik özelliklere etkisi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Troedsson, M. H. T., Desvousges, A., Alghamdi, A. S., Dahms, B., Dow, C. A., Hayna, J., ... & Buhi, W. C. (2005). Components in seminal plasma regulating sperm transport and elimination. Animal Reproduction Science, 89(1-4), 171-186.
 • TÜİK, Bülten. (2020a). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33680. Yayın tarihi: 11.02.2020.
 • TÜİK, Bülten. (2020b). https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33874. Yayın tarihi 07.08.2020.
 • Vadnais, M. L., Kirkwood, R. N., Tempelman, R. J., Sprecher, D. J., & Chou, K. (2005). Effect of cooling and seminal plasma on the capacitation status of fresh boar sperm as determined using chlortetracycline assay. Animal reproduction science, 87(1-2), 121-132.
 • Yanagimachi, R. (1994). Mammalian fertilization. The physiology of reproduction.
 • Yudin, A. I., Generao, S. E., Tollner, T. L., Treece, C. A., Overstreet, J. W., & Cherr, G. N. (2005). Beta-defensin 126 on the cell surface protects sperm from immunorecognition and binding of anti-sperm antibodies. Biology of reproduction, 73(6), 1243-1252.

Kangal Akkaraman Koçu Spermalarının Seminal Plazmasına Farklı Isı Uygulamalarının Kısa Süreli Saklanmasında Etkilerinin Araştırılması

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 112 - 117, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1115552

Öz

Bu araştırma, koç spermasında bulunan seminal plazmanın, spermler üzerindeki etkisini incelemek ve reprodüktif açıdan kullanımını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için, 24-36 aylık yaşlarda, 8 adet ergin koçtan alınan spermalar kullanılmıştır. Spermalar çiftleşme mevsimi dışında olan koçlardan elektro ejekülatör yardımı ile alınmıştır. Spermalar seminal plazmalarından santrifüj edilerek ayrılıp, 60 ⁰C'lik ve 80 ⁰C'lik 10 dakikalık ısıtma işleminden geçirilmiştir. 60 ⁰C'lik ve 80 ⁰C'lik gruplar ile hiçbir işlem uygulanmayan kontrol gurubu 4 ⁰C'lik ortamda bekletilmeye alınmıştır. Ortalama 8 saatte bir kontrol edilen 3 grupta gözlenen motilite, canlı/ölü oranı ve spermatazoon anormallikleri kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kontrol grubu ve deneme grupları karşılaştırıldığında en uzun süre canlılık ve motilitenin 80 ⁰C'lik grup olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre spermanın seminal plazmasının içerisinde bulunan çeşitli proteinlerin ve enzimlerin denatürasyonu ile yaşam süresinin, normal spermatazoon oranının ve motilitenin doğru orantılı bir şekilde arttığını kanıtlar niteliktedir.

Kaynakça

 • Ak, K. (1996). Evcil hayvanlarda reprodüksiyon ve suni tohumlama. İÜ Vet Fak Yayını.
 • Alghamdi, A. S., & Foster, D. N. (2005). Seminal DNase frees spermatozoa entangled in neutrophil extracellular traps. Biology of reproduction, 73(6), 1174-1181.
 • Amiridis, G. S., Lymberopoulos, A., Varsakeli, S., Kouskoura, T., & Belibasaki, S. (2000). Ram seminal plasma and fertility: results from an ongoing field study. Acta Veterinaria Hungarica, 48(3), 335-341.
 • Avdatek, F. (2013). Koç Spermasına Katılan Bazı Antioksidanların Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri.
 • Baas, J. W., Molan, P. C., & Shannon, P. (1983). Factors in seminal plasma of bulls that affect the viability and motility of spermatozoa. Reproduction, 68(2), 275-280.
 • Barrios, B., Pérez-Pé, R., Gallego, M., Tato, A., Osada, J., Muino-Blanco, T., & Cebrián-Pérez, J. A. (2000). Seminal plasma proteins revert the cold-shock damage on ram sperm membrane. Biology of reproduction, 63(5), 1531-1537.
 • Bearden, H. J. (2004). In Fuquay, JW and Willard, ST (eds). Applied Animal Reproduction, 6th Eddition.
 • Cameron, R. D. A. (1977). Semen collection and evaluation in the ram: The effect of method of stimulation on response to electroejaculation. Australian veterinary journal, 53(8), 380-383.
 • Demirci, E. (2002). Evcil hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji ders notları. FÜ Vet Fak Ders Teksiri, (53).
 • Geva, E., Lessing, J. B., Lerner-Geva, L., & Amit, A. (1998). Free radicals, antioxidants and human spermatozoa: clinical implications. Human reproduction (Oxford, England), 13(6), 1422-1424.
 • Hancock, J. L. (1952). The morphology of bull spermatozoa. Journal of Experimental Biology, 29(3), 445-453.
 • Maxwell, W. M. C., Evans, G., Mortimer, S. T., Gillan, L., Gellatly, E. S., & McPhie, C. A. (1999). Normal fertility in ewes after cervical insemination with frozen–thawed spermatozoa supplemented with seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, 11(2), 123-126.
 • Maxwell, W. M. C., Long, C. R., Johnson, L. A., Dobrinsky, J. R., & Welch, G. R. (1998). The relationship between membrane status and fertility of boar spermatozoa after flow cytometric sorting in the presence or absence of seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, 10(5), 433-440.
 • Medeiros, C. M. O., Forell, F., Oliveira, A. T. D., & Rodrigues, J. L. (2002). Current status of sperm cryopreservation: why isn't it better?. Theriogenology, 57(1), 327-344.
 • Ollero, M., Cebrıan‐Perez, J. A., & Muıño‐Blanco, T. (1997). Improvement of cryopreserved ram sperm heterogeneity and viability by addition of seminal plasma. Journal of andrology, 18(6), 732-739.
 • Pérez, L. J., Valcárcel, A., de Las Heras, M. A., Moses, D., & Baldassarre, H. (1997). The storage of pure ram semen at room temperature results in capacitation of a subpopulation of spermatozoa. Theriogenology, 47(2), 549-558.
 • Pérez‐Pé, R., Grasa, P., Fernández‐Juan, M., Peleato, M. L., Cebrián‐Pérez, J. Á., & Muiño‐Blanco, T. (2002). Seminal plasma proteins reduce protein tyrosine phosphorylation in the plasma membrane of cold‐shocked ram spermatozoa. Molecular Reproduction and Development, 61(2), 226-233.
 • Sönmez, M. (2013). Reprodüksiyon Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayını, Elazığ, 237-287.
 • Tekin, N. (1994). Spermanın muayenesi ve değerlendirilmesi. Evcil Hayvanlarda Reprodüksyon, Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. Dizgievi: Konya, 7.
 • Tombi, A. S J. (2006) Koç spermasının dondurulmasında seminal plazma ve soğutma öncesi gliserol ilavesinin spermatolojik özelliklere etkisi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Troedsson, M. H. T., Desvousges, A., Alghamdi, A. S., Dahms, B., Dow, C. A., Hayna, J., ... & Buhi, W. C. (2005). Components in seminal plasma regulating sperm transport and elimination. Animal Reproduction Science, 89(1-4), 171-186.
 • TÜİK, Bülten. (2020a). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33680. Yayın tarihi: 11.02.2020.
 • TÜİK, Bülten. (2020b). https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33874. Yayın tarihi 07.08.2020.
 • Vadnais, M. L., Kirkwood, R. N., Tempelman, R. J., Sprecher, D. J., & Chou, K. (2005). Effect of cooling and seminal plasma on the capacitation status of fresh boar sperm as determined using chlortetracycline assay. Animal reproduction science, 87(1-2), 121-132.
 • Yanagimachi, R. (1994). Mammalian fertilization. The physiology of reproduction.
 • Yudin, A. I., Generao, S. E., Tollner, T. L., Treece, C. A., Overstreet, J. W., & Cherr, G. N. (2005). Beta-defensin 126 on the cell surface protects sperm from immunorecognition and binding of anti-sperm antibodies. Biology of reproduction, 73(6), 1243-1252.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Salih NARLIÇAY> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
0000-0001-8043-3807
Türkiye


Barış Atalay USLU>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
0000-0003-1866-932X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Narlıçay, S. & Uslu, B. A. (2022). Kangal Akkaraman Koçu Spermalarının Seminal Plazmasına Farklı Isı Uygulamalarının Kısa Süreli Saklanmasında Etkilerinin Araştırılması . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 112-117 . DOI: 10.51754/cusbed.1115552

logo.png asos-index.pngcrossref-logo-landscape-200.pnglogo.png